ທ່ຽວໂຮງງານ

ໂຮງງານ

ເນື້ອທີ່: 3900 ຕາແມັດ (ສອງຊັ້ນ)

ຜົນຜະລິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ຫຼາຍກວ່າ 50 ໂຕນ / ເດືອນ

ສາຍການຜະລິດເສັ້ນໃຍ (8 ສາຍ)

ສາຍການຜະລິດ Pelletizer (2 ສາຍສໍາລັບການປັບປຸງ PLA)

Crystallizer (2 ຊຸດປະລິມານສູງ)

ຫ້ອງອົບແຫ້ງ (6 ຊຸດ)

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນຫ້ອງສອງ (2 ຊຸດ)